Navigácia

Partneri

Zo života školy

Piatok 25. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 25.4.2014)
Timotej Lendvay (II.B)
Marek Bučko (IX.A)
Marek Doležal (VII.A)
Marek Kasala (VIII.B)
Marek Kozinka (V.C)
Marek Líška (VI.C)
Marek Pakanec (VIII.C)
Marek Porubský (IX.A)
Ing. Marek Hruška
Zajtra (Sobota 26.4.2014)
Jaroslava Rácová (VIII.C)
Pozajtra (Nedeľa 27.4.2014)
Matej Mešina (IX.B)
Denis Zetka (III.A)
Jaroslav Korbela (IV.B)

Novinky

 • Nové číslo BONZÁČIKA

  Milí priatelia, je tu ďalšie číslo BONZÁČIKA! Prečítať si ho môžete na tu :)

 • eTwinnig - Ilustrácia povesti Bílá Opava

  Žiaci 3.A triedy sa v rámci projektu eTwinning každoročne zapájajú do medzinárodnej výtvarnej súťaže „Děd praděd“. Túto súťaž vyhlasuje ZŠ Bruntál v Českej republike. Každý rok sa ilustruje jedna povesť z regiónu Bruntálsko. Tento rok nám naši priatelia vybrali a poslali povesť Bílá Opava. Text bol v češtine, no žiakom nerobil žiadne problémy a porozumeli mu. Povesť sa im veľmi zapáčila. Na čítaní  si povesť prečítali, preložili do slovenčiny, prerozprávali a na výtvarnej výchove ju ilustrovali a tvorili postavičky k divadielku. Aj touto formou sa žiaci dozvedajú o histórii našich českých susedov a spoznávajú ich jazyk. 

 • Veľkonočná súťaž

  Veľká noc je pre kresťanov najvýznamnejším sviatkom, preto sme sa na ne pripravovali duchovne i prípravou korbáčov, alebo maľovaním vajíčok. 
  Aby si žiaci uvedomili jednotlivé dni a symboly Veľkej noci,  4. apríla 2014 bola vyhlásená v našej škole Veľkonočná súťaž. Súťažilo sa o čokoládového veľkonočného zajačika. Do Veľkonočnej súťaže sa zapojili žiaci 1. - 9. ročníka, ktorí odpovedali na 5 otázok o Veľkej noci. 171 žiakov hodilo svoje odpovede na otázky do škatuľky pri motivačnej nástenke, ktorá sa nachádzala na chodbe školy. Z toho presne 100 žiakov odpovedalo na všetky otázky správne.

 • Športové úspechy našich žiačok

  V mesiaci marec žiačky ZŠ Partizánska úspešne reprezentovali našu školu v okresných aj v regionálnych kolách rôznych športových súťaží:

  1. miesto - okresné kolo vo florbale (staršie žiačky)

  2. miesto - okresné kolo vo florbale (mladšie žiačky)

 • Tretiaci v Uhrovci

  Naši tretiaci sa vybrali 1.4.2014 na exkurziu do neďalekého Uhrovca. Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie a upevnenie vlastivedného učiva zážitkovou formou. Prežili naozaj krásny deň naplnený novými poznatkami a zážitkami. V rámci spoznávania dejín slovenského národa si doplnili svoje školské vedomosti o vzniku spisovnej slovenčiny a hlavne o jej zakladateľovi Ľudovítovi Štúrovi v jeho rodnom dome. O minulosti a historických predmetoch nášho regiónu sa dozvedeli v Uhrovskom múzeu. Žiaci získali praktické a neoceniteľné poznatky z vlastivedy a zároveň z prírodovedy. Prešli sa po náučnom chodníku v okolí základnej školy a videli ukážky rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v našom okolí.  Spoznali dedinku Uhrovec, ktorá je významným miestom nášho regiónu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria