Navigácia

Partneri

Zo života školy

Streda 16. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 16.4.2014)
Vanesa Bučková (V.B)
Vanesa Rácová (VII.B)
Pozajtra (Piatok 18.4.2014)
Denisa Fojtíková (VII.A)
Filip Šišmiš (VII.C)

Novinky

 • Športové úspechy našich žiačok

  V mesiaci marec žiačky ZŠ Partizánska úspešne reprezentovali našu školu v okresných aj v regionálnych kolách rôznych športových súťaží:

  1. miesto - okresné kolo vo florbale (staršie žiačky)

  2. miesto - okresné kolo vo florbale (mladšie žiačky)

 • Tretiaci v Uhrovci

  Naši tretiaci sa vybrali 1.4.2014 na exkurziu do neďalekého Uhrovca. Cieľom exkurzie bolo prehĺbenie a upevnenie vlastivedného učiva zážitkovou formou. Prežili naozaj krásny deň naplnený novými poznatkami a zážitkami. V rámci spoznávania dejín slovenského národa si doplnili svoje školské vedomosti o vzniku spisovnej slovenčiny a hlavne o jej zakladateľovi Ľudovítovi Štúrovi v jeho rodnom dome. O minulosti a historických predmetoch nášho regiónu sa dozvedeli v Uhrovskom múzeu. Žiaci získali praktické a neoceniteľné poznatky z vlastivedy a zároveň z prírodovedy. Prešli sa po náučnom chodníku v okolí základnej školy a videli ukážky rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v našom okolí.  Spoznali dedinku Uhrovec, ktorá je významným miestom nášho regiónu.

 • Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice

  Stalo sa už dobrou tradíciou, že o tomto čase sa naši prváci stávajú čitateľmi školskej knižnice.
  Dňa 25. marca si prváci slávnostne prevzali svoje čitateľské preukazy a boli pasovaní za platných čitateľov školskej knižnice. Čakalo ich aj  prekvapenie v podobe divadelného predstavenia, ktoré si pre nich pripravili žiaci 2.A triedy. 
  Naši prváci si potom prezreli knihy v knižnici a vypožičali si svoju prvú knižku.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 1. apríla 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii "C" s tematickým zameraním na 1. a 2. svetovú vojnu našu školu reprezentoval Martin Káčer z 9.B, ktorý sa stal jej úspešným riešiteľom.  

 • Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

  Vo štvrtok 27. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch kategóriách sa súťaže zúčastnilo celkom 55 žiakov s nasledovným umiestnením:

  1.kategória (1. - 3. ročník)
  poézia:  
  1. miesto: Vera Štrbavá (3.A)
                  2. miesto: Dávid Jakubík (3.C)
                  3. miesto: Alex Rešetka (1.A), Miroslav Kubulák (1.A)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • 038/760 3425, 038/760 3424, Fax: 038/760 3425

Fotogaléria